Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

Skip Navigation LinksHome  »  Media & events  »  CHIPS  »  CHIPS March/April 2015  

CHIPS March/April 2015

Algemeen  -  Onder die invloed
ASD  -  Departement van Landbou
ASD  -  Pest Alert
Bedryfsdienste  -  Sandveld kultivarproef
Bedryfsdienste  -  Suid-wes vrystaat kultivarproef
Bemarking  -  Herlewing van plattelandse mark
Bemarking  -  Public relations
Bemarking  -  Staple food consumption
Ekonomiese nuus  -  Analise van arbeid en kapitaal
Ekonomiese nuus  -  Pryskoste knyptang
Ekonomiese nuus  -  Vervoer in die aartappelbedryf
Ekonomiese nuus  -  Watter kultivars domineer
Gesprek
International news
Kontreinuus  -  Korkom inligtingsdag
Kontreinuus  -  Oos-vrystaat aartappelinligtingsdag
Kontreinuus  -  Petrus Steyn golfdag
Kontreinuus  -  Stephan Fourie
Plaaslike nuus
Prokon  -  Nuus
Prokon  -  Opkomende boere
Tegniese nuus  -  Besproeing van aartappels
Tegniese nuus  -  Beste praktyke
Tegniese nuus  -  Opslagaartappels
Tegniese nuus  -  Post harvest decay of potatoes
Tegniese nuus  -  Powdery scab
Tegniese nuus  -  Verspreiding van aartappelvirus Y
Tegniese nuus  -  Zebra chip disease
Transformasie  -  2015 Bursary students
Transformasie  -  MMA
Transformasie  -  Stellenbosch university career fair

Transformasie  -  Umthatha farmers
Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page